Rakouská škola v Praze o.p.s.

Deustch Cesky

Vítáme Vás

na provizorní webové stránce (internetové stránce) naší školy, která byla z důvodů přestavby a přístavby areálu školy v Praze 5, Smíchov, Drtinova 3, dočasně přemístěna na Prahu 7, Holešovice, U Uranie 14. Touto rekonstrukcí má být podstatně zlepšena infrastruktura školy.

Rakouská škola v Praze je soukromé gymnázium, které bylo založeno v roce 1991 v rámci kulturní dohody a v roce 1993 bylo zapojeno do českého školského systému.

Absolventky a absolventi obdrží proto jak rakouské, tak české maturitní vysvědčení.

Dovolujeme si s hrdostí poukázat na skutečnost, že úspěšně pracujeme na náročné mezinárodní úrovni a patříme k nejlepším školám v zemi.

V současné době nabízíme čtyřletou a šestiletou formu studia.

Koncept vedení školy s celým svým velice kompetentním pedagogickým sborem Rakouské školy v Praze a jeho realizace je zaměřena na to, aby zprostředkovala absolventkám a absolventům všechny základní vědomosti a sociální dovednosti za účelem optimálního využití perspektivních šancí v dalším životním období.

Z tohoto důvodu je také kladen zvláštní důraz na výuku cizích jazyků a systém propojeného projektového vyučování.

Podle toho Rakouská škola v Praze nejen, že umožňuje výměnné pobyty studentek a studentů v Rakousku a na dalších zajímavých studijních místech světa, ale i tyto výměny podporuje.

Samozřejmě jsme Vám k dispozici jak k podání dalších informací, tak k osobnímu pohovoru dle dohody.

Vedení školy využívá příležitosti, aby poděkovalo všem osobnostem, které naší školu podporují, příslušníkům našeho školního společenství a zvlášť pedagogickému sboru za vynikající nasazení v minulém školním roce.

Na závěr Vám přejeme krásné a pohodové prázdniny a dobrý start do příštího školního roku.

Prof. Mag. Maria Grünes

Ředitelka školy

Děkujeme sponzorům za podporu našeho maturitního plesu:


 

Poslední aktualizace: 16.10.2014